اپلیکیشن سفارش آنلاین نان طاباق

توضیحات کلی

  • زمان تمام : 15/4/1397

  • هزینه : 15,000,000 تومان

  • کارفرما: خصوصی

  • ویژگی ها : PHP, Java, Telegram Bot, Material

اپلیکیشن سفارش آنلاین نان طاباق

این اپلیکیشن در دسته بندی اپلیکیشن های سفارش آنلاین میباشد که برای راه اندازی نیازمند پنل مدیریتی تحت وب ، وبسایت ،  پنل مدیریتی ویژه کارمندان ، پنل مدیریتی ویژه پخش کننده های نان می باشد. تمامی این ملزومات به همراه اپلیکیشن توسط آذر ارتباط طراحی و راه اندازی شده و تحویل کارفرما گردیده است.

 

سایر نمونه کارها