سیستم حسابداری اختصاصی فروشگاه حسینی

توضیحات کلی

  • زمان تمام : 05/10/1395

  • هزینه : 1,000,000 تومان

  • کارفرما: آقای حسینی

  • ویژگی ها : C#, Windowa

طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری اختصاصی فروشگاه های حسینی در اردبیل توسط آذر ارتباط.

امکانات نرم افزار

• مدیریت لیست اشخاص (ذخیره و ویرایش)

• مدیریت لیست محصولات در سه سطح (گروه کالاها، زیر گروه و محصولات) به همراه درج سریال، بارکد، موجودی اولیه، واحد، قیمت خرید و قیمت فروش

• ثبت و ویرایش فاکتور خرید و چاپ آن به صورت گرافیکی در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

• صدور و ویرایش فاکتور فروش و چاپ آن به صورت گرافیکی در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

• ثبت، ویرایش و چاپ پیش فاکتور و تبدیل به فاکتور فروش

• ثبت و ویرایش فاکتور برگشت از فروش و چاپ آن به صورت گرافیکی در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

• ثبت و ویرایش دریافت ها و پرداخت ها و مدیریت حساب ها

• ثبت و ویرایش هزینه ها و انواع هزینه ها

• امکان چاپ اسناد امور مالی در کاغذهای معمولی و حرارتی فیش پرینتر

• مدیریت بدهکاران و بستانکاران

• ثبت، ویرایش چک های دریافتی و پرداختی و ثبت وصول شدن یا نشدن چک

• ثبت، ویرایش اسناد انتقالی

• ثبت سریع فاکتور فروش با استفاده از بارکد خوان

• ویرایش پروفایل شرکت یا فروشگاه و ثبت لوگوی فروشگاه جهت نمایش در فاکتورها

• تنظیم اندازه لوگو و فونت بخش های مختلف گزارشات

• گزارشات پایه شامل اشخاص و موجودی کالاها، کاردکس کالا و گزارش مانده حساب ها، سود و زیاد و…

• گزارشات اصلی شامل گزارشات فاکتورهای فروش و خرید، برگشت از فروش، دریافت ها، پرداخت ها، هزینه ها، چک های دریافتی و … به صورت از تاریخ تا تاریخ و براساس شخص

• گزارشات دفاتر شامل دفتر معین، دفتر روزنامه و دفتر کل…

• امکانات مرتب سازی گزارشات و تبدیل تمامی گزارشات به اکسل

• سایر امکانات نظیر دفترچه تلفن، یادآوری ها و راس گیری چک

• مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف

• امکان تبدیل گزارشات به PDF

• تهیه پشتیبان از نرم افزار و بازیابی پشتیبان و بروزرسانی نرم افزار

 

 

سایر نمونه کارها